ΒΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΥΤΗ

26 Οκτωβρίου – Βίος Αγίου Δημητρίου

26 Οκτωβρίου – Βίος Αγίου Δημητρίου   Νεανική ηλικία – Υπατικό αξίωμα Ο Άγιος ήλθε στον κόσμο γύρω στο 280 μ.Χ. στην Μεγάλη Θεσσαλονίκη από γονείς επισήμους, οι οποίοι κατάγονταν από τις πιο επιφανείς οικογένειες των Μακεδόνων. Η σημαντικότατη τότε πόλη της Θεσσαλονίκης βρισκόταν ακόμη στο σκότος της ειδωλολατρίας. Είχε δεχθεί στο εύφορο έδαφος της […]

Scroll to top