Η ευχή – Η νοερά προσευχή

Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού ημών ελέησων με και σώσον με τον ( την ) αμαρτωλό ( η ).