Τί είναι η Φιλοκαλία ;

( Ενα απο τα πιο χρήσιμα πατερικά κείμενα για την κατανόηση της πνευματικής ζωής και προόδου των μοναχών αλλά και των κοσμικών)

Ενα βιβλίο που όλοι πρέπει να διαβάσουμε

Η Φιλοκαλία είναι μία ανθολογία Πατερικών κειμένων που συλλέχθηκαν από τον Νικόδημο γύρω στο 1770μ.Χ. και εκδόθηκαν αρχικά σε ένα τόμο το 1782 στη Βενετία. Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο τα κείμενα αυτά διορθώθηκαν, εμπλουτίστηκαν και μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες. Στα νεοελληνικά εκδόθηκαν σε πέντε τόμους το 1978. Continue reading