Μεγάλη Παρασκευή


Εξέδυσαν με. Οι “ανθρωποι” βάζουν στον πλάστη τους και Θεό στέφανον εξ ακανθών, του δίνουν να πιεί όξος, τον ραπίζουν, εμπτύζουν, τον καρφώνουν και στο τέλος τον τρυπούν με την λόγχη.

Μ. Παρασκευή. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Καβαρνός Kabarnos Νικόδημος .Βυζαντινή μουσική

First concert in Ag Sofia Η πρώτη Συναυλία στην Αγ.Σοφία Κων/πόλεως με την βοήθεια της τεχνολογίας.Holy Hymns Kabarnos Καβαρνός Μ.Εβδομάδα 2008. Ύμνους Μ. Εβδομάδας.Easter.