Παιδικό – Η παραβολή του καλού Σαμαρείτη

Στο παρακάτω παιδικό μπορείτε να δείτε την παραβολή του καλού Σαμαρείτη μεταγλωτισμένη στα Ελληνικά .