Υπακοή. Μιά παράξενη εντολή.

Στο παρακάτω βίντεο θα δείτε γιατί πρέπει να κάνουμε υπακοή στον πνευματικό μας.

Το παρακάτω βίντεο είναι μέρος της Λευκορωσικής ταινίας «Ψυχοφελείς Ιστορίες και Παραβολές».