Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός – Στάδια πνευματικής προκοπής

Αντίσταση κατα λογισμών διαβόλου –) καταπολέμηση ακηδείας –) φόβος Θεού –) αυταπάρνησι και υπακοή –) περιεκτική φιλοπονια (πόθος κόπου και πόνου) –) ξύπνημα του νού –) θεία ευλαβεία και προθυμία, φόβος Θεού –) αυξάνει η προσευχή –) έμπρακτη ταπεινοφροσύνη –) δάκρυα πένθους –) καθαρότητα καρδίας ,φωτισμός , επαναφορά στο κατ” εικόνα και ομοίωση , Θεοιδία